PRIMÀRIA

Divuit hores per moure's amb seguretat. Educació per a la mobilitat segura per a nens i nenes. Format per  3 dossiers adreçats a CI, CM i CS, tot plegat amb materials complementaris.
Les tres bessones: A la selva d'asfalt i Els interrogants. 
El repte i altres històries.

SECUNDÀRIA

Contra l'asfalt.
Fes la teva sort: condueix segur.

PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
Mobilitat segura en el lleure educatiu. Propostes d'activitats. 
Consta de fitxes agrupades per edats: 3 - 8 anys; 8 - 13 anys  i 13 - 17 anys
Programar des de la GEMS (Guia de l'Educació per a la Mobilitat Segura).  Volum 1 i volum 2
Guia d'educació per a la mobilitat segura. Orientacions per a l'elaboració de programes.

Altres eines de suport didàctic disponibles al CRP
iconMobilitat segura

Share