PFZ 16-17. Inscripcions

Les activitats del Pla de Formació de Zona s'adrecen a tot el ppfzrofessorat d'educació infantil, primària, secundària, de formació professional, de persones adultes i d'ensenyaments de règim especial dels centres educatius de la zona.
La inscripció a les activitats de formació  es realitzarà individualment identificant-se com usuari/a XTEC, excepte als seminaris de coordinació o altres activitats que impliquin l'assignació per part de la direcció del centre; aquestes les haurà de realitzar el director/a del centre o persona autoritzada identificant-se com usuari/a XTEC a traves de l'enllaç Inscripció Direcció que també trobareu a la secció de Formació del portal de la XTEC


Inscripcions (Sol·licitud de places: del 12 al 28 de setembre de 2016.)

Catàleg d'activitats. Curs 2016-2017

  • Formació en centre Són activitats destinades i restringides al professorat d'un centre amb projecte propi especificat en un pla de formació de centre. Les modalitats són assessoraments, tallers de centre i FIC  - Inscripció individual

Consultes

* Més informació i l'oferta d'activitats de tots els Serveis Educatius de Catalunya

Share