Imprimeix

PFZ 15-16. Inscripcions

Les activitats del Pla de Formació de Zona s'adrecen a tot el ppfzrofessorat d'educació infantil, primària, secundària, de formació professional, de persones adultes i d'ensenyaments de règim especial dels centres educatius de la zona.
La inscripció a les activitats de formació  es realitzarà individualment identificant-se com usuari/a XTEC, excepte als seminaris de coordinació o altres activitats que impliquin l'assignació per part de la direcció del centre; aquestes les haurà de realitzar el director/a del centre o persona autoritzada identificant-se com usuari/a XTEC a traves de l'enllaç Inscripció Direcció que també trobareu a la secció de Formació del portal de la XTEC


Inscripcions (Sol·licitud de places: del 10 al 27 de setembre de 2015.)

Catàleg d'activitats. Curs 2015-2016

Consultes

* Més informació i l'oferta d'activitats de tots els Serveis Educatius de Catalunya