eduacio infantilEs proposa aquesta acció formativa per tal de fer arribar les orientacions pel segon cicle d'educació infantil als mestres i coordinadors del cicle de parvulari, a la resta de l'equip docent que intervé en el cicle així com als equips directius dels centres d'educació infantil i primària.

Destinataris:

  • Mestres de 2n cicle d'Educació Infantil
  • Persones cooordinadores de 2n Cicle d'Educació Infantil
  • Equips directius de centres públics d'Educació Infantil i Primària.

+Informació

Inscripcions fins el 7 de març de 2018

Share