pfzLes activitats del Pla de Formació de Zona s'adrecen a tot el professorat d'educació infantil, primària, secundària, de formació professional, de persones adultes i d'ensenyaments de règim especial dels centres educatius de la zona.

La inscripció a les activitats de formació  es realitzarà individualment identificant-se com usuari/a XTEC, excepte als seminaris de coordinació o altres activitats que impliquin l'assignació per part de la direcció del centre; aquestes les haurà de realitzar el director/a del centre o persona autoritzada identificant-se com usuari/a XTEC a traves de l'enllaç Inscripció Direcció que també trobareu a la secció de Formació del portal de la XTEC


Inscripcions (sol·licitud de plaça del 12 al 26 de setembre de 2018). Imprescindible disposar d'identificador XTEC

Catàleg d'activitats. Curs 2018-2019

  • Formació en centre Són activitats destinades i restringides al professorat d'un centre amb projecte propi especificat en un pla de formació de centre. Les modalitats són assessoraments, tallers de centre i FIC  - Inscripció individual
  • Activitats Interzona (activitats d'àmbit comarcal ofertades des dels Serveis Territorials (la seu pot variar en funció de la inscripció). - Inscripció individual

Consultes

* Més informació i l'oferta d'activitats de tots els Serveis Educatius de Catalunya

(S'especifiquen els objectius de la formació, els criteurs d'avaluació, les modalitats de formació, l´horari i el calendari)

Formació Interna de Centre (FIC)

(S'especifiquen les característiques de la FIC, els requisits, els Itineraris disponibles i es poden consultar alguns materials)

Qüestionari per formular demandes de formació: (data límit 22 de maig)

Demandes de formació en centre: (FIC, Assessorament, Taller)

Seminaris de coordinació (És una modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres)

Formació individual: (Cursos, Tallers, Grups de treball, Conferències, Jornades...)

La formació interna de centre (FIC) recull la tradició de treball intern que els centres porten a terme des de fa molts anys. Té com a finalitat contribuir a l’actualització metodològica del professorat dels centres, donant valor a la seva experiència i saber, per afavorir l’increment de l’èxit educatiu de l’alumnat.

Aquesta formació suposa un procés col·lectiu de reflexió i dinamització interna a partir de conèixer i reconèixer en quins aspectes es pot millorar i és prioritari avançar.

{password}{password FORMADORS}{password formadors}

Subcategories