pfz

Consulta d'assignacions

A partir de 9 d'octubre de 2017 podreu comprovar si se us ha assignat plaça a cadascuna de les activitats on us hàgiu inscrit. Per a fer-ho us caldran les vostres dades de correu XTEC (l'usuari i la contrasenya).

Al web XTEC > Formació > La meva formació > Les meves activitatspodreu:

  • consultar les inscripcions i anul·lar-ne alguna, si escau
  • consultar les activitats assignades
  • actualitzar les vostres dades personals: telèfon i adreça de correu (preferiblement l'adreça de correu XTEC)

Més informació

 

El segon període de formació telemàtica de l'Àrea TAC per al curs 2016-17 inclou les següents activitats, que es realitzaran entre els mesos de gener i maig de 2017.

Cursos virtuals a l'entorn Odissea, coordinats per una persona formadora i orientats a desenvolupar la competència digital docent i la de l'alumant. 

Inscripció (sol·licitud de places de 5 de desdembre de 2016 al 15 de gener de 2017)

Consulta d'assignacions (consulta i modificació o canvi de dades personals) a partir del de gener

Curs telemàtic de 30 h adreçat a professorat de Primària i Secundària per a reflexionar sobre l’educació per a la mobilitat segura i presentar una proposta de prevenció dels accidents dels infants i joves des de la minimització del risc i la consciència dels propis actes i emocions.

Calendari

  • Inscripcions del 8 al 18 de gener de 2015.
  • Consulta d'assignacions a partir del 28 de gener a XTEC > Formació > Les meves activitats
  • Realització del curs: del 2 de febrer al 30 d'abril

PFZ 15-16. Inscripcions

Les activitats del Pla de Formació de Zona s'adrecen a tot el ppfzrofessorat d'educació infantil, primària, secundària, de formació professional, de persones adultes i d'ensenyaments de règim especial dels centres educatius de la zona.
La inscripció a les activitats de formació  es realitzarà individualment identificant-se com usuari/a XTEC, excepte als seminaris de coordinació o altres activitats que impliquin l'assignació per part de la direcció del centre; aquestes les haurà de realitzar el director/a del centre o persona autoritzada identificant-se com usuari/a XTEC a traves de l'enllaç Inscripció Direcció que també trobareu a la secció de Formació del portal de la XTEC


Inscripcions (Sol·licitud de places: del 10 al 27 de setembre de 2015.)

Catàleg d'activitats. Curs 2015-2016

  • Formació en centre Són activitats destinades i restringides al professorat d'un centre amb projecte propi especificat en un pla de formació de centre. Les modalitats són assessoraments, tallers de centre i FIC  - Inscripció individual
  • Activitats Interzona (activitats d'àmbit comarcal ofertades des dels Serveis Territorials (la seu pot variar en funció de la inscripció). - Inscripció individual

Consultes

* Més informació i l'oferta d'activitats de tots els Serveis Educatius de Catalunya

Subcategories