L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) posa a l’abast del públic diversos recursos lingüístics en línia. Aquest recull inclou, entre altres:

10 aspectes clau de la didàctica de l’escriptura per al segon cicle d’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria.

Acompanyen el decàleg les orientacions, amb concrecions per a cadascuna de les sentències, tenint en compte la idiosincràsia de l’ensenyament i aprenentatge de l’escriptura de cada cicle. En aquestes orientacions també es proposa un seguit d’activitats perquè l’equip docent de cada centre pugui apropiar-se el contingut del decàleg d’una forma col·laborativa. 

biblio[r]evolució: solucions dels centres als reptes proposats

Propostes dels centres que hi van participar. Cada proposta inclou un vídeo, una descripció i un pòster.

@BDRLectura #BibliotecaEscolar #lectura 

Subcategories

Recursos digitals (en fase d'elaboració)

Maletes en préstec

Bee-blot

 Lego Wedo 2.0

Experiències de programació i robòtica dels centres

 

La tecnològiques al servei de la inclusió

Recursos que afavoreixen les pràctiques inclusives tot facilitant: el compromís de l’alumnat vers les tasques proposades, la presa de consciència del seu progrés, el respecte als diferents ritmes, la flexibilitat en els formats, el estils, les propostes,... i la interacció: treball cooperatiu, aprenentatge entre iguals

Hi podeu trobar recursos via web, aplicacions (Androiod, iOS) i extensions per als navegadors. En alguns casos, es requereix registre previ per la qual cosa convé disposar d'un compte de correu (per a cada la classe, per exemple):

  • Un primer recull de propostes, manuals i exemples
  • Materials sobre disseny universal per a l'aprenentatge. El disseny universal per a l'aprenentatge (DUA) és un conjunt de pautes que ajuda als docents a “tenir en compte la variabilitat dels alumnes donat que suggereix flexibilitat en relació als objectius, als mètodes, als materials i a l’avaluació, permetent donar resposta a la variabilitat de necessitats de l’alumnat” (Rose i Gravel, 2013)
  • Blog Disseny universal i aprenentatge mòbil. Espai creat amb la intenció de compartir les experiències que els membres del grup de treball “Ús de dispositius mòbils per a la inclusió educativa” (2013/2014, 2015/16)
 

Per a sol·licitar el présctec del material, recurs o equipament, contacteu amb el Centre de Recursos Pedagògics