XXXII Premi Arnau de Vilanova 2013. Premiat "S'atrapa abans un mentider que un coix?", Accèsit "La batalla de l'individu"

10a. Trobada de recerca Jove 2013. Premiat "Pòl·lens i Al·lèrgies", Finalista "La ciència de la cuina", Menció especial "Recuperació del bosc cremat", Reconeixement especial a l'Institut El Castell per la seva dedicació, motivació i impuls a la recerca.

Premi Francesc Noi d'humanitats 2013. Universitat Pompeu Fabra. Elfi Stadler. Vivències de l'acollimnet de les nenes austíaques a Terrassa al 1949, de Pau Figueras. Tutora Blanca Mampel.

Premi Ramon Llull d'humanitat i ciències socials. URL. Elfi Stadler. Vivències de l'acollimnet de les nenes austíaques a Terrassa al 1949, de Pau Figueras. Tutora Blanca Mampel.

Finalistes Ramon Llull de ciències de la natura i de la salut 2013. Pòl·lens i Al·lèrgies de Lluna Araguás i Montserrat Pont. Tutora Yolanda Eito.

Finalistes premis FUB a la recerca. Fundació Universitària del Bages. Visions del món de Marysia Trepat. Tutora Àngels Muñoz. Pòl·lens i Al·lèrgies de Lluna Araguás i Montserrat Pont. Tutora Yolanda Eito.

Share