El Pla de Formació Permanent del Departament d'Ensenyament preveu actuacions específiques per a l’aprenentatge i el perfeccionament de les llengües estrangeres, orientades a la millora de la pràctica docent i a l'adquisició de nous coneixements en aquesta àrea, adreçades tant al professorat especialista en llengües estrangeres, com al no especialista.

Una de les actuacions més importants, dins el Pla d’impuls de les llengües estrangeres, és l’organització d’activitats de formació  en metodologia i en llengua  instrumental anglesa durant l'estiu. Totes les activitats es duran a terme a Catalunya el mes de juliol.

El període d'inscripció és del 14 al 29 de maig (ambdós inclosos).

Tola la informació, oferta d'activitats i procés d'inscripció ho trobareu clicant aquí.

Share