Índex de l`article

L'Impuls del servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria és una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

 
L’aprenentatge i servei comunitari es fonamenta en una manera d’entendre...
  1. la ciutadania basada en la participació activa i la contribució a la millora de qualitat de vida en la societat.
  2. l’aprenentatge basat en la recerca, l’acció, la reflexió i la responsabilitat social.
  3. l’educació en valors basada en la vivència, l’experiència i la construcció d’hàbits. 

Es tracta d’una proposta innovadora, tot i que parteix d’elements molt coneguts: el servei voluntari a la comunitat i, òbviament, la transmissió i construcció de coneixements, destreses i valors a càrrec de l’escola.

La novetat no rau, doncs, en cadascuna de les parts que el formen, sinó en l’estreta vinculació de servei i aprenentatge en una sola activitat educativa ben articulada i coherent contemplada en el currículum. Els àmbits del servei poden ser múltiples (intergeneracional, patrimoni, medi ambient, discapacitats, salut, pobresa...) així com les connexions amb el currículum en base a un treball de competències transversal.

L’impuls del Servei Comunitari es realitza amb la col·laboració dels municipis, com a connectors imprescindibles amb les entitats del territori, i del CRP que organitza els seminaris de formació i facilita l’acompanyament i el suport al projecte de cada centre.

 

Documentació

Marc legal

Bibliografia

Enllaços relacionats

Share