SCAPPresentem les activitats formatives, per al curs 2016-2017, que tenen l’objectiu de continuar, ampliar i consolidar la formació d’equips per a planificar l’orientació i  l’acció tutorial en els centres.

L’oferta queda concretada en distintes modalitats formatives per tal de donar cobertura al desplegament i la professionalització d’una visió d’equip de l’acció orientadora i de l’acció tutorial.

Aquestes són les activitats adreçades als centres del Baix Llobregat

Codi Activitat
3000550520 L'acció tutorial en equip a la secundària: el docent tutor. Transició educativa obligatòria i primer
  Curs d'equips de centre. DEP Departament d'Ensenyament (Barcelona). Del dimecres 19/10/2016 al 14/12/2016 de 16:00 a 18:30
3000560520 L'acció tutorial en equip a la secundària: el docent tutor. Darrers cursos de l'ESO i transició educativa
  Curs d'equips de centre. DEP Departament d'Ensenyament (Barcelona). Del dimecres 18/1/2017 al 8/3/2017 de 16:00 a 18:30

 

Share