Com es concreta l’aprenentatge servei en els centres educatius i les entitats socials? Quines estratègies d’impuls i extensió s’estan desenvolupant en el nostre país? Per què l’aprenentatge servei és un model replicable i d’èxit en diferents àmbits i etapes educatives? Quins factors ho fan possible? Quines bones pràctiques són les més inspiradores i què podem aprendre d’elles? Quins reptes plantegen? Quins criteris són claus per la seva avaluació?

En aquesta 6a Jornada d’Intercanvi d’Experiències d’APS es pretén augmentar el bagatge experiencial, relacional i de coneixement dels participants. A partir de la reflexió sobre aspectes del nostre context actual que incideixen i condicionen l’encaix educatiu i social; la presentació d’experiències educatives d’aprenentatge servei reeixides, i l’anàlisi i el debat sobre processos d’implementació i desenvolupament d’aquestes en el nostre territori. També volem facilitar l’intercanvi fluït entre persones i institucions que se senten identificades amb aquesta manera de pensar i enfocar l’educació, per nodrir i fer créixer la xarxa APS.

+ informació i inscripcions

Share