El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) ha publicat els formularis de sol·licitud i els formularis comentats, com a documentació de suport al sol·licitant, de les accions KA101 i KA104 del Programa Erasmus+, per a la convocatòria 2017.

Els documents es troben als següents enllaços:

-  Educació Escolar:http://www.sepie.es/educacion-escolar/informacion.html
-  Educació de Persones Adultes: http://www.sepie.es/educacion-adultos/informacion.html

El termini de presentació de les sol·licituds de projectes de mobilitat KA1, serà el dia 2 de febrer de 2017 a les 12:00 (hora peninsular).  

Convocatòria 2017 http://www.sepie.es/convocatoria/index.html

 
 
Share