El proper mes de març s'inicia un taller de 10 hores adreçat als professionals d'Educació Infantil.

Sota el títol : Ciència i pensament científic a l'Educació Infantil , l'Olga Schaaff , mestra jubilada d'Educació Infantil i Primària, formadora de ciències i autora de diverses publicacions pedagògiques i materials didàctics; oferirà un taller amb l'objectiu de dotar als docents de les competències necessàries per dissenyar intervencions a l'aula a partir de la proposta de Descoberta de l'Entorn.

Lloc: Sala d'actes del Complex Educatiu de Martorell.

         CRP Baix Llobregat VII, C/Josep Tarradellas, 11 (Martorell)

Dates: dimarts 7, 14 i 21 de març

Horari: 17:15 a 19:45h

Certificat de 10 hores de formació.

INSCRIPCIONS TANCADES

 

Fer ciència a l'Educació Infantil

 

MODALITAT:  Taller

PONENT: Olga Schaaff

TÍTOL:  Ciència i pensament científic a l'Educació Infantil

DESTINATARIS:  Educació Infantil

DURADA:10 hores

SESSIONS: 7, 14, 21 de març de 2017 de 17.15 a 19.45

LLOC: C.R.P. BAIX LLOBREGAT VII, Josep Tarradelles 11, Martorell

 

PRESENTACIÓ

El curs sorgeix de la necessitat que els docents adquireixin les competències necessàries per a dissenyar intervencions a l’aula a partir de la proposta de Descoberta de l’Entorn. Es tracta de reflexionar sobre els coneixements didàctics fonamentals per a l’ensenyament de les ciències al parvulari.

Aquest conjunt de coneixements ha de permetre que els/les mestres puguin seleccionar i aplicar les seqüències didàctiques del projecte de manera fonamentada, i promovent tant l’evolució progressiva del pensament científic com de les habilitats d’investigació científica dels infants. 

 

OBJECTIUS 

  • Adquirir una visió fonamentada de la ciència i de l’activitat científica.
  • Comprendre les característiques més fonamentals de com els infants construeixen coneixement sobre el medi físic i natural.
  • Aprofundir en el plantejament i l’aplicació de  seqüències didàctiques  de manera que el treball amb els infants sigui conseqüent amb la teoria científica que sustenta les esmentades seqüències i amb els processos d’evolució del pensament científic infantil. 

 

CONTINGUTS 

1.      Aprendre i ensenyar ciències.

a.      Processos característics de l’activitat científica.

b.      L’evolució del pensament científic.

c.       La importància dels llenguatges en la construcció de coneixement científic.

d.      L’adequació del context a l’ensenyament-aprenentatge de les ciències.

 

2.      El treball científic amb els infants:

a.      Els éssers vius : hàbitat (entorn natural i entorn social), creixement i canvi, desplaçament i manteniment dels animals a l’aula; concrecions amb els cargols, insectes i peixos.

b.      Els materials: característiques i manipulació (safates experimentació).

c.       El moviment: el pla inclinat, el pèndul i les catapultes.

d.      La llum: característiques,  la llum i les ombres, i la reflexió.

e.      L’aigua: mescles i dissolucions, flotació i canvis d’estat.

 

METODOLOGIA 

El curs es desenvoluparà a partir de sessions teòriques i, sobretot, de sessions pràctiques en les que es promourà l’intercanvi d’experiències i de coneixements.

Reflexió pedagògica sobre la metodologia i dinàmica que cal portar amb els infants en l’àrea de descoberta de l’entorn natural.

Treball teòric i pràctic sobre l’estructura de les seqüències didàctiques.

Familiaritzar al professorat amb els materials de treball que constitueixen el projecte i que ajuden a promoure la integració quotidiana del treball experimental en la descoberta de l’entorn natural.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share