La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull), amb el suport del Departament d’Ensenyament, la Fundació Jaume Bofill i l’Associació de Mestres Rosa Sensat, convoca una jornada entorn del valor educatiu dels acords."

Amb aquesta jornada es pretén "contribuir a la difusió i comprensió entre els infants
i adolescents del nostre país d’aquells acords que han tingut i tenen especial importància en el desenvolupament de la nostra societat, entenent-los així com un bon recurs educatiu des del qual incidir transversalment en el seu desenvolupament en les etapes d’educació primària i secundària."

"En la jornada es presentaran les experiències que es duen a terme en els centres educatius de Catalunya entorn dels acords i que es recullin a partir de la present convocatòria, que poden consistir en:
• Acords assolits al llarg de la història.
• Acords en l’entorn de l’escola: barri, ciutat, comunitat, entre d’altres.
• Acords dins l’escola: alumnes, pares, mestres, direcció, entre d’altres.

Els centres interessats poden presentar tant experiències que s’estiguin duent a terme
com d’altres de finalitzades, sempre i quan el treball dels acords sigui el fil conductor de les mateixes.

La jornada preveu un tast d’experiències que permetin visualitzar de forma breu el treball dels centres relatiu a cadascuna de les propostes i fomentar el diàleg obert entre els participants.

Els centres i professorat interessats hauran de completar aquest formulari
La data límit per lliurar les propostes d’experiències és el 15 de febrer de 2018.

Share