Nous procediments d'alta al correu XTEC i de recuperació de la contrasenya

S’ha posat en servei la nova funcionalitat de Gestió d’Usuaris XTEC per tal de facilitar la tramitació d’altes, recordatoris i baixes dels usuaris XTEC.

Alta usuari XTEC

Recuperació de contrasenya

 

  1. La sol·licitud d’alta o de recuperació de contrasenya s’ha de fer a través d’un formulari en línia

  2. L'interessat rep un missatge de confirmació de l’adreça electrònica alternativa

  3. Després, la sol·licitud apareix en una llista de peticions pendents a l'aplicatiu GUAC * i la persona amb funcions directves del centre valida la sol·licitud 

  4. Posteriorment l'interessat l’alta rebrà un nou missatge (a l'adreça alternativa) amb un les instruccions per a crear / recuperar el compte.

Si heu enviat peticions d’alta de les quals encara no heu rebut confirmació o resposta, torneu-les a demanar amb el nou sistema.

Canvi de contrasenya
(cada 6 mesos)
  • Per fer el canvi de contrasenya (cada 6 mesos) s’ha d’utilitzar aquest altre formulari en línia

(*): L'accés a l'aplicatiu GUAC es fa amb les credencials ATRI (DNI i contrasenya)
de la persona amb funcions directives del centre
Manual GUAC explicatiu per a l’ús de les noves eines en la gestió d’usuaris de XTEC

 

Share