La Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d'Educació ha posat en marxa el Pla d'acció: Centres educatius en línia que posa a disposició dels centres educatius. Línies d'acció

 1. Impuls a l’aprenentatge en línia mitjançant l’ús d’entorns virtuals d’aprenentatge per part dels centres educatius. El D. E. posarà a disposició d'escoles i instituts que encara no en tinguin i de manera esglaonada, l’entorn virtual d’aprenentatge EIX.

  Actualització (1-4-2020) Entorn virtual d'aprenentatge EIX:
  Materials Suport a l'administració dels nous espais Moodle de l'Entorn EIX (Odissea)
  Fòrum de suport inicial a l'administració
  Canal Youtube Centrs en línia
  Fòrum per a incidències tècniques
   
 2. Reforç de la comunicació dels centres amb la comunitat educativaPer tal de garantir el màxim aprofitament d’aquest portal, els docents i les famílies disposaran de material de formació al seu abast. Portal NODES 
   
 3. Activació d’un pla intensiu (ja iniciat) de formació del professorat i acompanyament als centres. Ja s'han posat a disposició dels docents diferents possibilitatsde formació al portal Odissea.
Share