Actualització 1-34-2020 El Departament d'Educació dona criteris a les direccions dels centres per dur a terme l'avaluació i el seguiment de l'alumnat durant el confinament

  • S’estableix que els centres i el professorat avaluïn tenint en compte la situació personalitzada de cada alumne, molt diversa segons les circumstàncies
  • Ateses les diferents situacions, les tasques realitzades durant el confinament han de suposar un valor afegit en l’avaluació de l’alumne, i no una penalització
  • Han de ser activitats inclusives que s’ajustin al ritme, les característiques i la situació personal de cada alumne

Orientacions per als centres educatius sobre activitats per als alumnes a causa del tancament pel coronavirus:

Share