Actualització 2 novembre 2020

L'activitat La ciència en primera persona d'enguany serà en format virtual, per a adaptar-se a les mesures de prevenció ssanitària. La convocatòria s'adreça a 3r i 4t d'ESO. L'alumnat que hi participi haurà de respondre el/s repte/s que els plantejaran cadascun dels 4 científics proposats,

Posteriorment, el dia 18 de novembre de 2020 al matí, en connexió en línia els científics, l'alumnat podran fer les preguntes relacionades amb la seva recerca i amb aspectes més personals. Més informacióInscripcions fins el 8 d'octubre de 2020 Ampliat el termini fins el dia 14

Proposta de treball:

Visualització del vídeo, on el/la científic/a explica de forma didàctica:

  • La seva disciplina científica
  • Què investiga
  • Per què s'ha dedicat a la recerca

Aquest vídeo el visualitzarà l'alumnat en hores lectives juntament amb els seus professors/es. L’alumnat ens faran arribar imatge del repte aconseguit (foto o vídeo) així com les preguntes que volen formular als/a les científics/ques. En farem una selecció de tot plegat.

Un cop vist el vídeo, es treballarà en com aconseguir el repte i es plantejaran quins dubtes o preguntes volen fer arribar al/a la científic/a. 

1 2 3 4

 

Realització de l'activitat La ciència en primera persona el  dia 18 de novembre al matí, connexió en línia amb cadascun dels/de les 4 científics/ques, on els alumnes podran fer les preguntes relacionades amb la seva recerca i amb aspectes més personals. 

Es preveu que les 4 sessions se celebrin a la seu de l’FCRi, en els següents horaris:

  • Sessió 1: 9.15 a 10.15
  • Sessió 2: 10.30 a 11.30
  • Sessió 3: 11.45 a 12.45
  • Sessió 4: 13.00 a 14.00
Share