balments2018La problemàtica de la violència és quelcom que esdevé una preocupació constant, a nivell educatiu i clínic. Alguns nois i noies, en certs moments poden mostrar una actitud agressiva, sigui vers l'entorn, els companys, els adults o vers ells mateixos. Es parla molt de la simptomatologia de la violència. Tanmateix, és la violència un símptoma o és la marca de la seva absència?

La Institució Balmes us convida a les properes Jornades Tècniques que es realitzaran els dies 2 i 3 de juliol, de 10:00 a 14:00 h., a la sala d’actes del centre “Cal Ninyo”, c/ Major, 43 a Sant Boi de Llobregat. Presentació de vinyetes per part de professionals de Balmes I, Balmes II, UME i CRETIC amb la intervenció d’Enric Berenguer que farà una conferència inicial i acompanyarà la conversa.

Els interessats es poden inscriure'ns clicant al següent enllaç, formulari inscripció.

PEAAE

Convocat el VI Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica

Aquest premi s'adreça a tots els centres d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, educació professional, educació especial i llar d’infants de Catalunya, amb l'objectiu de reconèixer i incentivar els projectes i línies de treball que aquests realitzen en la promoció del coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològiques i de les seves implicacions socials i ambientals, tant a nivell de l'alumnat, com de la comunitat educativa en general.

Inscripció: del 4 de juny al 16 de juliol del 2018 

Convocatòria 

manual entorns EN21

Fruit de la col·laboració entre el programa Escola Nova 21-Aliança per un sistema educatiu avançat i el Departament d'Ensenyament, un gran nombre de professionals vinculats al Departament, des de docents i equips directius a inspectors, serveis territorials, CRPs i tècnics, han contribuït a fer que les accions de canvi dels centres que participen a les xarxes d’Escola Nova 21 i, a Barcelona, de Xarxes per al Canvi, així com a la Xarxa de Competències Bàsiques i a les altres existents, conflueixin amb les polítiques educatives destinades a capacitar l’autonomia dels centres, a promoure el seu caràcter orientador i inclusiu, l’enfocament competencial i globalitzador de l’aprenentatge i l’organització que ho possibiliti.

Després de promoure reflexions dels centres sobre el seu propòsit educatiu vinculat al currículum per competències, que es concreta al Projecte Educatiu de Centre, es presenta aquest Manual per a Entorns d’Aprenentatge Innovadors, que pot ajudar a avançar en el procés de canvi educatiu.

...reflexió i eines per a l’acció per a totes
les escoles, instituts i agents educatius

que vulguin fonamentar el seu procés de canvi
i posar-se a treballar-hi...