El Departament d’Ensenyament ha editat aquesta nova  col·lecció formada pels documents per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques associades a les matèries del currículum a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria:

  • Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic. Educació primària i Secundària obligatòria
  • Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic. Educació primària i Secundària obligatòria

La finalitat d'aquests documents d'orientacions de competències bàsiques és ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de les àrees de llengua catalana,  llengua castellana i matemàtiques

Els documents contenen les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.

Us els podeu descarregar en format pdf clicant aquí

Share