Des del dia 15 i fins al 31 de maig s’obre el període d’inscripció als Camps d’Aprenentatge i als Entorns d’Aprenentatge per al curs 2015-2016. 

L'oferta abraça els nivells educatius d'Educació infantil, Primària, ESO, FP i Batxillerat.

Els camps i els entorns d’aprenentatge (CdA/EdA) són serveis educatius que treballen conjuntament amb els centres educatius per promoure l’aprenentatge de l’alumnat a través d’oferir activitats didàctiques innovadores realitzades en un medi natural o cultural singular de Catalunya i contribuir a l’aprofundiment de la formació competencial de l’alumne

Ofereixen activitats didàctiques innovadores que poden ser de més d’un dia o d’un dia. Les activitats de més d’un dia promouen la consolidació dels aprenentatges dels alumnes. Per tal d’assolir els objectius d’aprenentatge es recomana aquesta tipologia d’estada.

Més informació i inscripcions

Share