El termini per presentar sol·licituds és del 13 de maig al 31 de juliol de 2015, ambdós inclosos.

El Premi Participa a l’Escola 2015 va destinat a centres de primària o secundària ubicats en territori català que hagin dut a terme una experiència de participació o de foment dels valors democràtics a l’escola durant el curs acadèmic 2014-15.

En el cas que l’experiència presentada a concurs hagi estat desenvolupada per més d’un centre educatiu, el destinatari serà el centre signant de la sol·licitud, amb independència i sense perjudici dels acords previs que els centres implicats hagin pogut adoptar.

Com a novetat, aquest any hi ha dues categories de premi: una per a escoles ubicades en municipis de fins a 20.000 habitants i una altra per a escoles ubicades en municipis de més de 20.000 habitants.

Més informació, documentació i gestió de les sol·licituds a l'Oficina virtual de tràmits,

Share