El Consell Àudiovisual de Catalunya convoca la 14a edició amb l'objectiu foentar la competència en comunicació audiovisual als centres escolars. 

Els Premis es convoquen en dues categories específiques:

  • Categoria A: per a l'alumnat de centres educatius
  • Categoria B: per al professorat de centres educatius

Els centres hi poden participar en qualsevol de les subcategories següents: 

  • Educació infantil - segon cicle i educació primària - cicle inicial
  • Educació primària - cicles mitjà i superior
  • Educació secundària obligatòria i cicles de formació professional bàsica
  • Educació secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de grau superior)
  • Treballs de recerca dels alumnes de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior, presentats de manera individual o col·lectiva.

Informació, bases, inscripcions

Share