avaluacio neus sanmarti

L'èxit dels aprenentatges es juga més en la correcció dels errors i en l'autoregulació contínua que no pas en la genialitat del mètode

La tarda del dijous 19 d'octubre de 2017 vam assistir a la xerrada L'avaluació com a motor del canvi a càrrec de la Neus Sanmartí. Aquesta sessió va iniciar l'activitat de formació Avalulació per competències a primària a la que s'hi han inscrit un gran nombre de mestres  de la zona.

De la mà de la Neus vam redescobrir "una avaluació per aprendre i, molt especialment, una avaluació plantejada com aprenentatge (currículum de Finlàndia, 2105)". Ens va parlar de l'alumne com a protagonista de l'avaluació; del procés de recollir dades, analiltzar-les i la presa de decisions; de la necessitat que l'alumne sàpiga autoavaluar-se; les "bones preguntes";... 

Seguint l'enllaç de la imatge podreu veure o recordar les idees principals de la seva explicació:

 També podreu trobar la presentació al menú Recursos > Documentació > Pla de formació de zona > Materials

Share