manual entorns EN21

Fruit de la col·laboració entre el programa Escola Nova 21-Aliança per un sistema educatiu avançat i el Departament d'Ensenyament, un gran nombre de professionals vinculats al Departament, des de docents i equips directius a inspectors, serveis territorials, CRPs i tècnics, han contribuït a fer que les accions de canvi dels centres que participen a les xarxes d’Escola Nova 21 i, a Barcelona, de Xarxes per al Canvi, així com a la Xarxa de Competències Bàsiques i a les altres existents, conflueixin amb les polítiques educatives destinades a capacitar l’autonomia dels centres, a promoure el seu caràcter orientador i inclusiu, l’enfocament competencial i globalitzador de l’aprenentatge i l’organització que ho possibiliti.

Després de promoure reflexions dels centres sobre el seu propòsit educatiu vinculat al currículum per competències, que es concreta al Projecte Educatiu de Centre, es presenta aquest Manual per a Entorns d’Aprenentatge Innovadors, que pot ajudar a avançar en el procés de canvi educatiu.

...reflexió i eines per a l’acció per a totes
les escoles, instituts i agents educatius

que vulguin fonamentar el seu procés de canvi
i posar-se a treballar-hi...

Publicat en català pel Centre UNESCO de Catalunya i la UOC, és la culminació del projecte Entorns d’Aprenentatge Innovadors que en la darrera dècada ha sintetitzat els set principis de l'aprenentatge i les característiques organitzatives que els possibiliten. És una contribució important per a docents, equips directius i responsables de polítiques públiques, perquè combina la reflexió i les bases per a l'actuació per al canvi educatiu.

Es divideix en quatre capítols, que ofereixen una síntesi concisa i no tècnica d’un volum substancial de reflexió internacional sobre aprenentatge i innovació, basat en cada cas en publicacions referenciades. Cada capítol presenta també eines pràctiques i promou, a través de l’acció pràctica, les conclusions clau de l’ILE mitjançant la formació del lideratge educatiu, l’autoavaluació i el desenvolupament professional.

Share