El grup promotor del congrés vol animar els centres educatius a participar en l'organització. I les persones o entitats, a col.laborar en les tasques que s'hi organitzen. En ambdós casos, el primer pas és omplir el formulari d’adhesió.

La iniciativa sorgeix fa poc més d’un any, en una primera trobada amb escoles i persones relacionades amb l’educació, el món universitari i entitats diverses, per definir una iniciativa col.lectiva que comportés una acció per parlar d’educació. El resultat va ser la idea de convocar un Primer Congrés de l’educació pública de Catalunya.

Amb aquesta voluntat, un conjunt d’escoles s'ha constituït com a grup promotor, sota el paraigua de la Federació de MRP de Catalunya, amb l'objectiu que congrés articuli un marc de coordinació, reflexió i intercanvi entre tots els centres educatius públics de Catalunya per fer-se present socialment i definir propostes alternatives als reptes de transformació educativa. I per a afavorir una xarxa horitzontal on el centres educatius públics siguin motor de millora del nostre sistema educatiu.

Calendari proposat:

 • Gener/Setembre 2019. Preparació i organització. Inscripcions i adhesions a la convocatòria. Delimitació dels temes a debat.
 • Maig de 2019. Està previst una nova convocatòria de centres educatius per concretar els temes a debat.
 • Octubre 2019. Presentació pública i convocatòria del Congrés.
 • Octubre 2019/Gener 2020. Debats territorials i temàtics
 • Febrer 2020. Jornades finals del Primer Congrés
Accions que podeu realitzar a partir d’aquests moments:
 1. Informar tots els estaments del vostre centre educatiu de la participació en la convocatòria: claustre, Consell Escolar, Associació de Famílies, altres entitats que col·laboren en el centre. Pensem que pretén ser un Congrés de centres educatius, no només de professorat.
 2. Plantejar la possibilitat de que el vostre alumnat hi pugui participar amb la seva pròpia veu. Cal redefinir l’educació pública, el seu sentit, el seu propòsit: la participació de l’alumnat pot ser també molt rellevant.
 3. Respondre el qüestionari sobre els temes que us agradaria aportar, reflexionar, etc. Es pot fer fer al següent enllaç
 4. Participar directament o virtualment en l’organització del Congrés. Podeu formar part del grup promotor, ja sigui de manera presencial (ens reunim una vegada al mes) o de forma virtual, en contacte amb alguna de les comissions de treball: Comunicació Documentació Relació amb les administracions i entitats Secretaria Economia
 5. Difondre el Congrés en els centres educatius del vostre entorn més proper, animant-los a participar en la convocatòria.
 6. Organitzar algun acte de debat en el vostre centre. Estem confeccionant l’esquema de debat a partir de les vostres aportacions (punt 3), però qualsevol iniciativa que generi un debat pot ser d’interès ja per a la resta. Es tracta de que hi hagi una reflexió i acció col·lectiva. Tota iniciativa serà ben rebuda.
 7. Posar-se en contacte amb els centres educatius del vostre entorn que també s’hagin apuntat a l’organització i realitzar algun acte conjunt: presentació, debat, etc. Ens podeu demanar informació o suggeriments per realitzar-lo.

I tot allò que se us acudeixi per fer més gran aquesta iniciativa. Sabem que hem fet una aposta difícil, però confiem amb les iniciatives i la col·laboració de tothom. Junts podem aconseguir fer sentir la nostra veu i visibilitzar l’educació pública com a motor de la transformació educativa i social que el nostre país necessita.

No deixeu d’informar-nos de tot el que organitzeu. Properament, encetarem un blog informatiu i d’opinió, probablement vinculat al Diari de l’Educació. Us mantindrem informats.
Share