Inscripcions fins al 7 d’abril de 2019

 

La tecnologia digital ha transformat la manera com les persones
tenim accés a la informació i el coneixement, la manera com
interactuem. La inclusió digital, entesa com a accés, competències
i usos, és essencial per assegurar que els joves tinguin més oportunitats.

Share