Termini de presentació: fins el 30 de setembre de 2019

El Departament d’Educació vol promoure, reconèixer i certificar aquestes pràctiques educatives de referència: iniciatives del professorat vinculades al projecte educatiu del centre que evidencien una millora educativa, així com els materials i recursos educatius elaborats pel professorat, un cop han estat implementats i sempre que aportin millores per a l’aprenentatge.

Les pràctiques que siguin reconegudes i certificades també estaran recollides al Mapa de la innovació

Share