Aquesta guia allimentària és un material liderat i coordinat per l'Agència de Salut Pública (ASPCAT).

Al CRP podem facilitar-vos-en exemplars de la guia, els fullets i els cartells.

També podeu descarregar aquest i altres materials (en català i en castellà) a Canal salut

Share