Des de l’any 2013 el Departament d’Educació promou el programa mSchools impulsat per la Fundació Mobile World Capìtal, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la GSMA. En el marc d’aquest projecte, s’han desenvolupat les següents propostes didàctiques:

  1. App Education: aplicada per primer cop el curs 2013-2104, la proposta va adreçada a l’assignatura de Tecnologia de 3r d’ESO, d’Informàtica de 4t d’ESO i Cicles Formatius de grau mig i superior de les famílies d’Informàtica, Arts Gràfiques i Administració-Comerç. Els materials  de 3r i 4t d’ESO (català i anglès) i de Cicles formatius de grau mig de la família d’Informàtica han estat reorganitzats i revisats recentment amb una actualització important, incloent l’avaluació competencial. Tots els materials són a la vostra disposició en forma de curs Moodle descarregable a alexandria.xtec.cat.

 

  1. Scratch Challenge: aquesta proposta es va aplicar per primera vegada el curs 2017-2018 i va dirigida al Cicle Superior de Primària i als primers cursos de l’ESO. S’estructura en materials modulars, d’una durada de 12 sessions cada mòdul, on els alumnes han de resoldre reptes al voltant de la programació amb Scratch. Els materials (tant els dels alumnes com els dels professors) són a la vostra disposició en forma de web Nodes per al treball directe o descàrrega i instal·lació a l’espai Nodes de centre.

 

  1. El Mobile History Map és un projecte de georeferenciació que permet treballar el territori amb tecnologia digital, basat en l’aprenentatge servei per donar a conèixer a la ciutadania el patrimoni natural i cultural de Catalunya. En aquest projecte hi pot participar tot l’alumnat de d’ensenyaments formals i no formals. En el web principal del MHM es troba, tant el registre per accedir a la plataforma, com la interfície i mapa per localitzar els punts ja creats, per crear-ne de nous, o crear escenaris. Com a novetat aquest curs, en una propera actualització de la plataforma, trobareu l’opció de gamificar els Jocs de Preguntes incentivant l’interès en el coneixement dels elements patrimonials per la seva vessant lúdica. 

Share