El Departament d'Educació presenta el Pla d’Educació Digital de Catalunya 2020-2025, que s’adreça a 795.617 alumnes, 102.632 docents i 3.249 centres educatius

El Govern vol aconseguir que l’alumnat sigui digitalment competent en acabar l’ensenyament obligatori, augmentar el nombre de professorat amb competència digital i teixir una xarxa de centres digitalment competents

El Pla es concretarà en les següents actuacions:

  1. Els alumnes, en acabar 4t d’ESO, comptaran amb la competència digital ciutadana assolida i acreditada. 
  2. S’oferirà formació per a tot el personal docent per l’assoliment de la competència digital. També es treballarà per l’assoliment de la competència digital docent en la formació inicial del professorat en el grau i màster. 
  3. El procés de transformació digital, entesa com connectivitat, dispositius i formació, dels centres educatius estarà finalitzat.

El Pla s’estructura en 6 eixos:

  1. Alumnat digitalment competent
  2. Desenvolupament professional docent
  3. Pràctiques d’ensenyament aprenentatge
  4. Infraestructura i ciberseguretat
  5. Lideratge i governança
  6. Assessorament i avaluació

Nota de premsa

Acte de presentació, 9 desembre 2019 al CitiLab

 

 

Share