Activitats de formació sobre Entorns Virtuals d'Aprenentatge (E.V.A.)

Activitat Organitzador Inscripció Realització
Google Suite for Education: Aplicación y uso en el aula
Espiral, Educació i Tecnologia
fins 29 juny 1-15 juliol
Moodle i competència digital docent AEIC fins 25 juny 1-15 juliol
Treballem les eines educatives Google amb el Classroom ACTE fins 26 juny

1-15 juliol

fins 31 juliol 15-30 agost
Espais d'aprenentatge amb Moodle iEARN-Pangea   1-14 juliol

Més informació i altres cursos

Recull d'Escoles d'estiu a XTEC

Share