La Setmana Bio per l’alimentació ecològica s’adapta a la situació actual. Es continuarà amb les cinc famílies d’activitats:

  • Visites virtuals a operadors ecològics 
  • Activitats comercials
  • Activitats gastronòmiques i restauració
  • Activitats de divulgació
  • Activitats a l’escola.

 

Share