Informació rebuda al CRP sobre convocatòries de premis, concursos i altres certàmens pera a treballs de recerca de Batxillerat 

Podeu trobar una llista dels premis als quals podeu presentar treballs, a la secció Currículum i orientació de la web XTEC:

  • Premis per a treballs de recerca de qualsevol temàtica
  • Premis per a treballs de l'àmbit científic i tecnològic
  • Premis per a treballs de recerca de l'àmbit d'humanitats i ciències socials
  • Premis de treballs de recerca d'àmbits territorials concrets
  • Premis de treballs de recerca d'altres temàtiques monogràfiques
 
Share