L'Impuls del servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria és una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

 
L’aprenentatge i servei comunitari es fonamenta en una manera d’entendre...
  1. la ciutadania basada en la participació activa i la contribució a la millora de qualitat de vida en la societat.
  2. l’aprenentatge basat en la recerca, l’acció, la reflexió i la responsabilitat social.
  3. l’educació en valors basada en la vivència, l’experiència i la construcció d’hàbits.