El proper 16 d’abril de 2016 se celebrarà a Badalona la V Jornada d’inclusió digital amb el lema “Entorns on aprendre junts”, amb l'objectiu de reflexionar sobre com podem transformar l’entorn escolar fent-lo més accessible, obert, flexible i engrescador, de manera que tots els alumnes puguin aprendre i participar junts.

S'obrirà un termini de recepció de ponències, d’experiències i tallers per tal de comptar amb experiències que afavoreixen el paper protagonista de l’alumne en el seu aprenentatge tot aprofitant el potencial que tenen les tecnologies per personalitzar els entorns, per interactuar i participar més enllà de l’aula.

Calendari

  • Proposta de ponències i tallers:  De l’11 de gener al 21 de febrer de 2016
  • Inscripcions: Del 7 de març al 3 d’abril de 2016

Informació, programa i inscripcions

Share