EscoLab recerca, tecnologia, innovació. Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona

Es tracta d'una plataforma que posa en contacte universitats i centres de recerca amb centres educatius de secundària. 

ARGÓ Programa de suport a la transició entre la secundària i la universitat. Universitat Autònoma de Barcelona

Recursos per a estudiants, per a professors, xarxes de col·laboració

Projecte FORCES Foment de la recerca en els Centres de Secundària. Universitat de Barcelona

Altres recursos de la UB 

Share