participa escolaPer a les escoles o instituts que han dut a terme, durant el curs, experiències de participació en què l’alumnat s’hagi involucrat en la vida del centre.

Organitzat pel Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

Termini d'inscripció: del 2 de març al 31 de juliol

+Informació

Share