10 aspectes clau de la didàctica de l’escriptura per al segon cicle d’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria.

Acompanyen el decàleg les orientacions, amb concrecions per a cadascuna de les sentències, tenint en compte la idiosincràsia de l’ensenyament i aprenentatge de l’escriptura de cada cicle. En aquestes orientacions també es proposa un seguit d’activitats perquè l’equip docent de cada centre pugui apropiar-se el contingut del decàleg d’una forma col·laborativa. 

Share