Eines per a la inclusió

La tecnològiques al servei de la inclusió

Recursos que afavoreixen les pràctiques inclusives tot facilitant: el compromís de l’alumnat vers les tasques proposades, la presa de consciència del seu progrés, el respecte als diferents ritmes, la flexibilitat en els formats, el estils, les propostes,... i la interacció: treball cooperatiu, aprenentatge entre iguals

Hi podeu trobar recursos via web, aplicacions (Androiod, iOS) i extensions per als navegadors. En alguns casos, es requereix registre previ per la qual cosa convé disposar d'un compte de correu (per a cada la classe, per exemple):

  • Un primer recull de propostes, manuals i exemples
  • Materials sobre disseny universal per a l'aprenentatge. El disseny universal per a l'aprenentatge (DUA) és un conjunt de pautes que ajuda als docents a “tenir en compte la variabilitat dels alumnes donat que suggereix flexibilitat en relació als objectius, als mètodes, als materials i a l’avaluació, permetent donar resposta a la variabilitat de necessitats de l’alumnat” (Rose i Gravel, 2013)
  • Blog Disseny universal i aprenentatge mòbil. Espai creat amb la intenció de compartir les experiències que els membres del grup de treball “Ús de dispositius mòbils per a la inclusió educativa” (2013/2014, 2015/16)
 
Afegir comentaris o veu a un document de text

Afegir comentaris escrits a un vídeo de Youtube

 

Subratllar text d'una pàgina web i afegir-hi "post-it"

 

Mostra només el text principal d'una pàgina web

 

Llegeix el text seleccionat d'una web