Afegir comentaris o veu a un document de text

Descripció 

Cal accedir al document de text de Google Drive, també PDF, i obrir-lo amb Kaizena (botó dret del ratolí > Obre amb... > Kaizena)

Es poden seleccionar fragments o zones del document i associar-hi

  • comentaris de text
  • enregistraments de veu
  • recuros preelaborats (enllaç, comentari o enregistramen)
  • criteris de valoració (cal haver-los dissenyat prèviament)

Per a veure els comentaris afegits al document també cal tenir instal·lat el complement Kaizena 

Propostes didàctiques 

Afegir comentaris, aclariments, suport orals a un text

Retornar un treball amb comentaris, explicacions i opinions orals 

Instal·lació

De fet, és una aplicació de Google Drive

Des de Google Drive

  • seleccionar el document que es vol obrir amb Kaizena
  • polsar amb el botó dret del ratolí i seleccionar Obre amb...
  • elegir Kaizena (el primer cop que es fa servir, cal donar permís i acceptar les condicions d'ús)
Share