Imprimeix
Afegir comentaris o veu a un document de text

Descripció 

Cal accedir al document de text de Google Drive, també PDF, i obrir-lo amb Kaizena (botó dret del ratolí > Obre amb... > Kaizena)

Es poden seleccionar fragments o zones del document i associar-hi

Per a veure els comentaris afegits al document també cal tenir instal·lat el complement Kaizena 

Propostes didàctiques 

Afegir comentaris, aclariments, suport orals a un text

Retornar un treball amb comentaris, explicacions i opinions orals 

Instal·lació

De fet, és una aplicació de Google Drive

Des de Google Drive