Les Passions: Esparreguera/ Olesa


Les Passions: Esparreguera/ Olesa
Descripció:
La representació dramatitzada de la Passió de Jesucrist és una tradició que perviu des de l'època medieval a alguns indrets del nostre país. A la comarca del Baix Llobregat, els pobles d'Olesa de Montserat i d'Esparreguera, es poden considerar com uns pilars d'aquesta tradició.

Les dates més antigues de la Passió d'Olesa les trobem en un llibre de comptes, de l'any 1642, de la confraria de la Puríssima Sang. La primera vegada que ens apareix documentada la Passió d'Esparreguera és en una carta, datada el 1611, d'una família de Sant Llorenç d'Hortons que s'adreça a una altra d'Esparreguera amb motiu de la representació religiosa.

En un principi es representaven escenes aïllades de la vida i mort de Crist, a l'interior de les esglésies. A mesura que esdevenia tradició i que augmentava el contingut del drama, els episodis es van reviure a l'exterior, o bé combinant ambdós espais.

A Olesa, des del 1829 es pot fer un seguiment acurat de les representacions de l'època moderna. Al tombar de segle hi havia dues companyies instal·lades cadascuna al seu teatre. Entre ambdues es creà una rivalitat forta i duradora la qual permeté estimular i avançar en el camp de l'escenografia i la dramatització. Només es paralitzà uns anys a causa de la guerra civil, dels anys 40 ençà ha sobrEviscut una companyia. El 1982 un incendi cremà la totalitat del teatre i les pertinences; l'1 de maig del 87 s'estrenà un teatre nou molt modern que incorpora tècniques innovadores. El text que se segueix de de fa 41 anys és de Joan Povill i Adserà.

A Esparreguera, fins el 1860, les representacions estan documentades a l'aire lliure, des d'aquesta data la Passió entra al teatre. Des de finals del segle XIX l'evolució dels esdeveniment segueix una línia que es manté dins un conjunt homogeni fins l'actualitat. Les obres de la construcció del teatre actual van començar l'any 1957, la inauguració oficial del Teatre de la Passió va ser el 1969, de factura moderna, amb una concepció avançada de l'espai interior, cosa que crea molt bona acústica i visió. L'aforament és de 1800 localitats. El text és del 1944, obra de Ramon Torruella; la música és de Josep Borràs.

Material disponible:
Dossier de treball

 

Bibliografia:
Patronat de la Passió. La Passió d'Esparreguera, orígens i antecedents.Esparreguera. Ajuntament 1997.

Povill Adserà, Joan. La Passió d'Olesa de Montserrat.Olesa. Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1990.
 

 

Accés:
Passió d'Esparreguera

Av. Francesc Marimon 81

08292 Esparreguera

tel. 93/ 777 15 87

Passió d'Olesa

c/ Anselm Clavé 171

08640 Olesa de Montserrat

tel. 93/ 778 10 09

A Esparreguera cal arribar-hi amb mitjans propis, hi ha una zona gran d'aparcament al davant del teatre, o amb la línia d'autobusos Hispano Igualadina.

A Olesa s'hi pot arribar amb mitjans propis i amb Ferrocarrils de la Generalitat.

Per a les dues visites cal la concertació prèvia.

Share