LES TIS ALS IES; una nova eina per a la convivència i mediació.

Modalitat/Àrea:  Eix Transversal
Nivell educatiu:  ESO, Batxillerat
Centre: IES Joan Oró (Martorell) i IES Pompeu Fabra (Martorell).
Contacte:  Laura Jiménez i Bargalló i Serena Pinyol i Aragonès
Enllaç:  Presentació
Objectius
 • Planificació d’activitats d’integració social dins l’IES.
 • Desenvolupament d’habilitats d’autonomia personal i social dels alumnes atesos.
 • Col·laboració en la resolució de conflictes sorgits dins l’IES.
 • Seguiment, suport i informació individualitzat a les famílies ateses.
 • Intervenció en casos d’absentisme escolar.
 • Orientació en la recerca de recursos extraescolars per a potenciar la integració social.
 • Acompanyament d’alumnes en situacions d’alt risc social.
 • Potenciar la integració social de col·lectius específics.
 • Coordinacions internes i externes, per a un abordatge conjunt de les actuacions que ho requereixen.
Continguts curriculars
 • Desenvolupament de diferents activitats per a afavorir la integració social.
 • Sessions individualitzades per al treball d’habilitats socials i d’autonomia personal.
 • Elaboració de plans de treball individualitzats.· Participació amb l’equip de mediació del centre.
 • Entrevistes de suport i seguiment amb les famílies.· Seguiment familiar setmanal dels alumnes atesos.
 • Recerca conjunta amb l’alumne d’activitats extraescolars i/o d’estiu.
 • Seguiment d’alumnes expulsats per expedient acadèmic.· Informar a les famílies de les absències del seu fill, en cas de seguiment de l’alumne.
 • Acompanyaments a recursos externs (CSMIJ, Serveis Socials...).
 • Derivació i coordinació amb el projecte ARRELS.· Coordinacions internes: Equip directiu, Equips docents, Tutors, Psicopedagogs ...
 • Coordinacions externes: EAP, Agent LIC, Educadors de Carrer, Joventut, Serveis Esportius, CSMIJ, Esplais, Associacions, Projecte Salut i escola ...
 • Coordinacions TIS: Les dues TIS de la zona.
Descripció
Alumnes de 12 a 18 anys. Especialment alumnes de la ESO en situació de Risc Social i /o amb trastorns conductuals.També s’han atès altres alumnes per temes de Mediació o inserció/orientació laboral i formativa.Seguiment, orientació i mediació amb algunes famílies d’alumnes atesos.
Comentari
Experiència basada en el primer any d’aplicació de la figura dels Tècnics d’integració social als dos IES esmentats de Martorell, durant el qual hem pogut iniciar i desenvolupar un projecte de convivència i mediació dins els IES.Hem comptat amb el suport de la direcció dels dos IES, l’EAP, Serveis Socials i la Regidoria d’Educació de Martorell.

 

Share