hipoterapia

Experiència terapèutica amb cavalls per a alumnes amb N.E.E

Modalitat/Àrea: Educació Especial
Nivell educatiu: Educació Especial
Centre: CEE Mare de Déu del Pontarró
Contacte:

 

 

Estela Querol González i Imma Hoyas Fernández
Enllaç:

 

Objectius
 • L’objectiu de l’activitat és obtenir beneficis en diferents àmbits: físic, social i sensorial:
  A nivell físic :
 • Millora i regula el to muscular.·
 • Millora l’equilibri.·
 • Millora la coordinació i dissociació de moviments ·
 • Millora la mobilitat de les extremitats superiors i del tronc·
 • Mobilitza la pelvis i li transmet un patró normal de moviment.·
 • Ajuda a redreçar la columna vertebral· Millora la percepció de l’esquema corporal·
 • Millora l’estructuració témporo- espaial·
 • Evita i /o retarda l’aparició de deformitats.

A nivell sensorial:

 • Afavoreix la percepció tàctic·
 • Estimula les àrees propioceptives i vestibulars

A nivell social:

 • Afavoreix la socialització.·
 • Afavoreix l’autoestima·
 • Afavoreix la comunicació..
Continguts curriculars
 •  
Descripció
 • La hipoteràpia consisteix en utilitzar el cavall com a mitjà terapèutic per la transmissió del seu moviment. El cavall presenta un moviment regular i rítmic que estimula i regula el to muscular a nivell del tronc. Quan el cavall va al pas tramet un moviment a nivell de la pelvis que és el mateix patró de moviment que el de la marxa humana.
  • Depenent de les capacitats de cada alumne fan HIPOTERÀPIA o EQUITACIÓ TERAPEUTICA

   Hipoteràpia:
   • Només es pot fer al pas.
   • No es contempla que el genet hagi d’actuar activament, ha de gaudir del moviment del cavall.
   • Aquesta activitat es fa al pati de l’escola.

   Equitació terapèutica:Aquest curs el nombre d’alumnes que realitzaran la sortida a l’hípica ha augmentat. Aniran alumnes que l’any passat feien hipoteràpia a l’escola però aquest curs hem considerat que per les seves capacitats cognitives i motrius traurien més profit de l’Equitació terapèutica.

   • Es pot anar al pas, trot o galop.
   • Es necessari que el genet pugui participar activament dels moviments i ordres a fer amb el cavall.
   • Es pot fer volteig.
   • Aquesta activitat es fa a l’Hípica
Comentari
 

 

Share