viatge espai
 Viatge a l'espai de la Geometria
Modalitat/Àrea:  Matemàtiques
Nivell educatiu:  5è Primària
Centre:  CEIP Pau Vila (Esparreguera)
Contacte:  Concha Salinas Pueyo
Enllaç:  Vídeo
Objectius
 • Treballar la geometria
 • Treballar l'astronomia
 • Esbrinar la direcció Nord-Sud
 • Esbrinar el meridià què passa per Esparreguera
 • Participar en l'experiment de la MESURA DEL RADI DE LA TERRA amb altres centres de la resta de l'Estat Espanyol i d'Europa
Continguts curriculars
 • Història de la Geometria
 • Desenvolupament de la Geometria Clàssica (paral·leles, perpendiculars, mediatrius, bissectrius, recta d'Euler,...)
 • Geometria plana i el seu pas al volum
 • Contrucció de poliedres i construcció de figures en 3 dimensions
 • Angles cercles
 • Direccionalitat
Descripció
L'escola ha fet un projecte global a tots els nivells sobre Astronomia. El projecte s'anomena "Un univers per a descobrir.
A 5è a partir d'un projecte sobre Geometria, hem relacionat la Geometria amb l'Astronomia.

www.youtube.com/watch

 

Share