spkcorners

Speaking Corner al pati de l'escola

Modalitat/Àrea: Anglès
Nivell educatiu: Primària
Centre: Escola Lola Anglada (Martorell)
Contacte: Aràbia Càceres
Enllaç: Videos de l'experiència
Presentació de l'experiència
Altres experiències de l'autora
Blog   Webquest
Objectius

-         Fomentar l’ús de la llengua anglesa oral en contextos no formals.

-         Proveir als alumnes d’un espai de comunicació en llengua anglesa.

-         Familiaritzar als alumnes amb l’ús real de la llengua anglesa.

-         Fer que els alumnes agafin autoconfiança a l’hora d’expressar-se en una llengua estrangera.

Continguts curriculars

-         Ús de la llengua anglesa oral en contextos no formals.

-         Creació d’un espai de comunicació en llengua anglesa.

-         Contribució a l’ autoconfiança a l’hora d’expressar-se en una llengua estrangera.

Descripció

A l’hora del pati, creem un “speaking corner”, és a dir, un racó on els alumnes poden anar a parlar en anglès. Es tracta d’un mural on hi ha escrites algunes oracions senzilles (com ara “my name is...”, “I’m __ years old”, etc.). Al voltant del mural uns alumnes voluntaris animen a parlar a aquells qui s’acosten. Els alumnes que acaben parlant una mica en anglès reben una petita targeta (una “speaking corner card”) com a premi. A banda d’això, uns altres alumnes agafen unes flashcards gegants d’una bossa, es pengen una identificació al coll que diu “speaking corner” i recorren el pati tot fent endevinar als companys el nom dels dibuixos que surten a les flashcards.

Comentari

L'speaking corner té un muntatge senzill, és fàcil de preparar i dur a la pràctica i té una acollida excel.lent entre els alumnes.

 

Share