Balls de Saló a l'ESO
Modalitat/Àrea: Educació Física
Nivell educatiu: ESO (Ensenyament Secundari Obligatori)
Centre: IES Joan Oró (Martorell)
Contacte: Alberto Fernández Dehesa
Enllaç:   Power Point, vídeo
Objectius
 • Donar a conèixer els principals balls
 • Aprendre a identificar el ritme de cada ball.
 • Practicar els passos bàsics de forma individual i per parelles.
Continguts curriculars
 • Adaptació del moviment al ritme:
  • Amb seqüències rítmiques de dificultat creixent
  • Amb músiques de diferents característiques
  • Amb moviments característics d’algunes modalitats, com a ara jazz, danses folklòriques, balls de saló, claquè, gimnàtica rítmica
Descripció
 • Cada 2 balls, fem una avaluació pràctica, els alumnes escullen un dels dos balls i fan la coreografia amb els passos que vulguin.
 • El dia de la avaluació es grava en vídeo. El vídeo es passa en classe per que ells mateixos se avaluïn.
 • Els balls de saló es porten a terme en el 2º trimestre de 4t d’ESO.
 • Dediquem tres o quatre sessions per ball.
 • Cada setmana fem tres classes.Es una activitat molt motivant, inclòs per els nois.
 • Conjuntament vam pensar que el resultat el podríem aprofitar en la festa de Sant Jordi
Comentari
 • Les imatges de ball que veureu, no estan preparades, estan estretes de la filmació del dia de la avaluació.
 • La presentació fotogràfica, correspon a la festa de Sant Jordi en la que els alumnes van ensenyar uns passos de Salsa als seus companys i van animar la festa.

 

Share