.

Les Metàfores dels sentits
Modalitat/Àrea Humanitats
Nivell educatiu Batxillerat
Centre CRP Baix Llobregat 7
Contacte Juan Fernández
Enllaç Presentació Power Point

Objectius

L’activitat proposada aborda des de l’Estètica la possibilitat d’establir un diàleg filosòfic on els alumnes siguin capaços de compartir les seves metàfores, harmonitzar amb les dels altres i crear de noves a partir de l’experiència viscuda. És tracta de afavorir un espai de “mirades obertes” per poder incidir en una visió eclèctica del “gust” i en la inclusió de l’Altre. Es treballa la raonabilitat i la sensibilitat per tal de estimular l’alteritat positiva. El fet d’explorar móns simbòlics aliens, trobar-se en aquests espais d’intersecció des del món de les analogies, estimula la capacitat de descoberta - recerca

Continguts curriculars

 

Treball implícit del pensament multidimensional:

 • Crític: raonament sensible a la descoberta
 • Creatiu: explora la capacitat imaginativa, planteja espais simbòlics possibles i incorpora l’originalitat.
 • Acurat: incideix en el pensament apreciatiu, actiu, afectiu i empàtic.

  Habilitats que es treballen de forma prioritària:

   

 • Habilitats de recerca: observar, suposar, conjecturar, i imaginar (idear, inventar i crear).
 • Habilitats de raonament: fer inferències, raonar analògicament i establir relacions de la part/tot.
 • Habilitats de conceptualització i anàlisi: buscar semblances i diferències, comparar.
 • Habilitats de comunicació i traducció: explicar (narració i descripció), interpretar, improvisar, sintetitzar i traduir de l’oral a altres llenguatges i a la inversa.
Descripció

Percepció - Emoció / Compartir / Reconeixement de l’Altre / Creació - Recreació


Seqüenciació

· Presentació lineal del PowerPoint (de la diapositiva 2 a la 20)

· Estructura binària: el grup comparteix les lectures i també hi ha moments de silenci per escoltar-se. És moment fonamentalment de percebre i sentir.

· Una vegada fet el recorregut cada alumne tria una de les diapositives. Es tracte de compartir amb els altres les sensacions rebudes i com aquestes sensacions es tradueixen en emocions (és important que no hi hagi inferències d’altres alumnes). Les creacions oferides a les diapositives contenen una intencionalitat de nexes que conviden a despertar sensacions i emocions anàlogues.

· Fetes totes les intervencions es proposa que els alumnes parlin de les experiències viscudes dels altres trobant vincles amb ells mateixos, és el moment del diàleg, aquí es tracta fonamentalment de viure l’alteritat.

· Per a la sessió següent es proposa als alumnes que aportin una diapositiva amb creacions pròpies o alienes que quedarà integrada al PowerPoint inicial. Las úniques consignes per a la elaboració serà que l’aportació contingui expressions artístiques diferents i que aquestes tinguin nexes analògics propis.

· Cada alumne presentarà breument la seva diapositiva, fent especial tractament amb les analogies sentides. Per ordre de participació s’aniran integrant al PowerPoint inicial.

· En aquest moment, a través del diàleg, el grup generarà hipervincles al PowerPoint. Aquests nexes entre diferents fragments del document (paraula-poema, pintura-poema, textura-paraula, poema-poema....) reproduiran el mateix procediment que es va donar a l’espai final de la sessió primera. Aquí el reconeixement de l’altre, l’analogia emocional, el contacte vivencial de les metàfores permetran crear vincles físics més enllà de la paraula. És tracta d’explorar la funció simbòlica que genera la pròpia activitat a la vegada que es construeix la comunicació de les diferents creacions.

· A la part final d’aquesta sessió es demana als alumnes que creïn una frase relacionada amb l’art. Aquests fragments s’implementaran a la diapositiva primera. Els alumnes, que voluntàriament vulguin, proposaran vincles amb qualsevol de les produccions.

· El cercle es tanca visionant tots plegats la recreació del PowerPoint .


Finalment es demana als alumnes com s'han sentit i quin aprenentatge, pensen, han rebut de l'experiència

Observacions

Descripció del grup classe/ Tipus d'activitat

 • Alumnes de Batxillerat (15) / Crèdit optatiu d'Estètica / Taller interdisciplinar
 • Activitat de síntesi
 • Temporització grup-classe (2hs) / individual (de 1 a 2 hs)
 
Share